L’objectiu de la psicoteràpia és el d’aconseguir la millora en relativament poc temps de les persones que venen a teràpia. Això vol dir que el que es vol aconseguir és l’autonomia de la persona, la seva versatilitat, la seva salut, la seva qualitat de vida. El procés acaba quan la persona té aquells recursos, que moltes vegades ja tenia, necessaris per afrontar el dia a dia.

Elisabeth Rusiñol Psicologa Processos depressius

Processos depressius

Elisabeth Rusiñol Psicologa Ansietat

Ansietat

Elisabeth Rusiñol Psicologa Fòbies

Fòbies

Elisabeth Rusiñol Psicologa Problemes de conducta infanto-juvenil

Problemes de conducta infanto-juvenil

Elisabeth Rusiñol Psicologa Processos de pèrdua i dol

Processos de pèrdua i dol

Elisabeth Rusiñol Psicologa Problemes familiars

Problemes familiars

Elisabeth Rusiñol Psicologa Trastorns de la conducta alimentària

Trastorns de la conducta alimentària

Elisabeth Rusiñol Psicologa Coaching i formació

Coaching i formació

Elisabeth Rusiñol Psicologa Teràpia online

Teràpia online

Elisabeth Rusiñol Psicologa Addiccions comportamentals

Addiccions comportamentals

Tarifes

Teràpia individual adults o adolescents

Sessions de 60 m

Sessió Vic: 55 €

Sessió Granollers: 65 €

Teràpia de parella / familiar

Sessions d’1 hora i 30 m

Sessió a Vic: 75 €

Sessió a Granollers: 85 €

Teràpia online (Videoconferència)

Sessions de 60 m.

Sessió individual Vic: 55 €

Sessió individual Granollers: 65 €

Sessió parella Vic: 55 €

Sessió parella Granollers: 65 €

Teràpia de grup

Sessions de 60 m

Preu per sessió:

A consultar

Preguntes freqüents

Quan anar a teràpia?

Qualsevol malestar psicològic o qualsevol circumstància vital que no puguem abordar per nosaltres mateixos pot ser motiu de consulta. El millor és no esperar que la situació se’ns faci molt complicada: una tendència errònia força comú és la de confiar que els problemes es resoldran sols… quan ben a l’inrevés, sovint és necessari posar de la nostra part per a solucionar-los. Normalment, els problemes mai desapareixeran sols.

Quina és la diferència entre un psicòleg i un psiquiatra?

Un psiquiatra és un metge especialitzat en trastorns mentals. Els psiquiatres aborden els problemes del pacient des d’una perspectiva fisiològica (tractant el cos), tal com s’aborden les malalties mèdiques, bé sigui prescrivint medicació o qualsevol altra intervenció mèdica destinada a equilibrar la bioquímica del cervell. En canvi, els psicòlegs s’encarreguen d’avaluar i tractar de forma personalitzada els clients, incloent tant en l’avaluació com en la teràpia les particularitats personals socials, situacionals, de relació amb els altres, conductuals i emocionals que han portat la persona a la consulta.

La psicologia clínica pot ser confosa amb la psiquiatria perquè generalment tenen metes similars (alleujar el malestar psicològic), però ho fan per camins diferents: el psiquiatre té una visió mèdica del problema, mentre que el psicòleg té una visió més completa de la persona.


A la pràctica, psicòlegs i psiquiatres treballen junts en equips multidisciplinaris juntament amb treballadors socials i/o treballadors ocupacionals per a proporcionar un enfocament multimodal quan els pacients presenten problemes que així ho requereixen.

Em pot ajudar un psicòleg?

Sí, efectivament: un psicòleg et pot ajudar a travessar circumstàncies difícils caracteritzades per emocions doloroses o negatives (per exemple, anticipació de canvis importants, vivències personals de fracàs, pèrdues).


També et pot ajudar en processos aparentment crònics, com ara algunes actituds davant la vida que causen un intens malestar en àmbits diversos (parella, feina, família, amistats). En ambdós casos està especialment indicat començar un teràpia.

Quin psicòleg triar?

La relació entre el psicòleg i el client és una relació basada en el respecte i en la confiança: per aquest motiu, el millor psicòleg per a un determinat client serà aquell amb qui el client se senti més còmode i que li inspiri major confiança.

Qui ha d’anar a teràpia?

En el cas dels adults que consulten de forma individual, la persona que presenta el problema és la que ha d’anar a teràpia. Ara bé, és molt probable que el psicòleg consideri interessant entrevistar algun familiar o persona propera al client, sempre amb el seu consentiment.

En el cas dels nens, moltes de les visites inclouran també els pares (a vegades sols, a vegades amb el nen).

En el cas de la teràpia de parella, es realitzaran sessions conjuntes i algunes individuals amb cada membre de la parella.

En el cas de la teràpia familiar, es faran algunes sessions individuals a més de les conjuntes amb tots els membres de la família.

Quant dura una teràpia?

A grans trets, unes 10 o 15 sessions poden ser suficients per a tractar un problema concret i ben delimitat. Tanmateix, les situacions més complexes poden requerir més trobades. En qualsevol cas, el psicòleg i el client pacten directament la durada de la teràpia, desprès que el professional hagi dut a terme l’avaluació concreta del cas.

Quant dura una sessió?

Habitualment, les sessions tenen una durada de 50 minuts, tot i que les inicials poden ser una mica més llargues.

Amb quina freqüència s’hi ha d’anar?

El més habitual és pactar una sessió setmanal al començament de la teràpia, tot i que a mesura que avanci el tractament es pot acordar fer una sessió cada dues setmanes.

És normal tenir vergonya per anar al psicòleg?

Sí, tenir vergonya per anar al psicòleg al principi és força habitual. A més, abans de decidir-se a començar la teràpia, el client por tenir la sensació “d’anar a parlar dels seus problemes amb un desconegut”. Però tant aquesta sensació com la vergonya inicial s’esvaeixen ràpidament després de la primera sessió

A teràpia només parla el client?

No, no només parla el client: la teràpia és un diàleg entre el psicòleg i el client, no es tracta d’un monòleg.

Només es parla del passat i dels esdeveniments traumàtics?

No, a teràpia no només es parla del passat i dels esdeveniments traumàtics. Tot i que aquests poden tenir la seva influència en la realitat actual del client, la teràpia se centra en el fet que la persona pugui resoldre la seva situació aquí i ara.

El que li explico al psicòleg és confidencial?

Tot allò que el client explica a la consulta és absolutament confidencial.

La informació sobre el client de què el psicòleg disposi està subjecta a un dret i un deure de secret professional que només pot ser eximit pel consentiment exprés del client, llevat els casos que marca la llei: els psicòlegs ens regim per un codi deontològic propi que, entre d’altres obligacions, expressa de forma explícita que cal preservar la confidencialitat entre el client i el professional.

Les persones podem canviar?

Sí, totes les persones podem canviar, però per això no deixem de ser nosaltres mateixos. De fet, canviem moltes vegades durant la vida sense que aquest canvis ens siguin perceptibles. Els canvis que es proposen en teràpia van dirigits exclusivament a millorar la qualitat de vida del client.

Poden haver-hi recaigudes?

Sí, és possible que hi hagi recaigudes, tot i que no sempre es produeixen.


Val a dir que els psicòlegs entenem les recaigudes com una part més del procés de canvi, mai les entenem com un fracàs. A més, en cas de recaiguda, el client disposa de major quantitat de recursos per poder continuar: encara que es recaigui, no es torna al punt de sortida, sinó unes quantes passes més endavant.

S’ha de prendre medicació?

No, no cal prendre medicació de cap tipus.


Tot i això, en casos greus d’ansietat, depressió o altres trastorns que generin un gran malestar que interfereixi de forma molt significativa en la vida quotidiana, el psicòleg pot derivar el client al psiquiatre per fer-ne una avaluació conjunta i valorar si prendre medicació ajudaria el client.

És car anar al psicòleg?

Invertir en un mateix i en la pròpia salut mai no és car: el benefici que es pot obtenir supera àmpliament el cost econòmic.

Explora les opcions de teràpia i comença el camí cap a una vida més plena.

Contacta amb nosaltres.